SCROLL DOWN FOR ENGLISH, CATALAN AND SPANISH

A FAMILY AFFAIR/A LIFE IN MUSIC

 

Violetta remembers as a little girl seeing her father sitting at the piano in their Philadelphia home, practicing his music while she watched him, entranced. Violetta grew up with music in her house and in her heart. 

As Violetta has found her own voice as a singer, she has come to realise the power of music and especially the voice. As she built her reputation, fronting big bands and in demand as a session vocalist, she began a personal journey of self discovery. This has led her to ever more creative projects, original compositions and to establish a project called 'Voices For The Earth's Transformation', a place where she offers creative proposals for self development and empowerment through the voice and the performing arts.

Music has been a personal journey for Violetta, an opportunity to explore the complexity of the self, something that now imbues her recordings and performances with the rich depth of her experience. Her aim is to connect with her audience on an emotional level and to 'liberate the voice in all of us, to empower us to have fulfilled and productive lives and to connect with ourselves and others in profound ways'.

SOME FACTS

Violetta has toured and recorded extensively, performing all over Europe and at festivals, such as Gateway to the Americas (Mexico), GREC Festival (Barcelona) and the Penang Jazz Festival. As a recording artist she has worked with many musicians and was a house vocalist for the Casagrande and Metropol Record Labels. Her latest album ‘Honoring My Roots’ is a live recording, a journey of music she grew up with and dedicated to her father, Paul Curry.

WHAT THE PRESS SAID

"Listening to Violetta Curry made me change, I felt what you do not expect, producing an emotion that goes beyond just entertainment." Jos Bascón La Ruta del Jazz magazine, Barcelona, 19/12/2014

En esta grabación emocionante y cautivadora Violetta nos abre su corazón y comparte las canciones que marcaron su infancia en Filadelfia.” (In this moving and captivating recording, Violetta opens her heart and shares  with us the songs that marked her childhood in Philadelphia.)  Inigo Ortega Distrito Jazz 11/2014 

"Gifted" ADN

"Master of the essence of black music." La Boite

UN ASSUMPTE FAMILIAR/UNA VIDA DE MUSICA

Violetta recorda veure a casa seva de Filadèlfia al seu pare al piano, assajant la seva música mentre ella el mirava emocionada. Violetta va créixer amb la música a casa seva i al seu cor.

Violetta ha trobat la seva pròpia veu com a cantant i això l’ha portat a reconèixer el poder que té la música i en especial, la veu.  Mentre s’anava fent lloc en l’escena musical de Barcelona, sent solista davant d’orquestres grans i també en els estudis discogràfics, ella va començar un viatge molt íntim de creixement personal. Això l’ha portat a participar en molts projectes creatius, a composar cançons i a crear la seva pròpia organització anomenada ‘Veus per la Transformació de la Terra’, lloc en el qual explora propostes creatives per fomentar el creixement personal mitjançant la veu i les arts escèniques.

La música ha suposat un viatge molt íntim i informatiu per Violetta, una oportunitat d’explorar les complexitats de l’ésser humà, el qual impregna les seves gravacions i actuacions amb la profunditat de la seva experiència. L’objetiu que es proposa Violetta és connectar amb el seu públic a nivell emocional, animant a la gent a buscar el seu propi punt de connexió interior i viure de manera productiva amb plenitud.

ALGUNS FETS

Violetta ha fet diverses gires i ha gravat extensament, actuant per tota Europa i en festivals, com el Festival ‘Gateway to the Americas’ (Mèxic), el Festival GREC (Barcelona), el Festival de Teatro y Música de Manizales (Colombia), i Penang Island Jazz Festival (Malàsia). Com artista de gravació, ha treballat amb molts músics i ha estat vocalista principal pels segells discogràfics Casagrande i Metropol Records. El seu últim cd ‘Honoring My Roots’ és una gravació en directe, un viatge per la música de la seva infància i que va dedicat al seu pare Paul Curry.

COMENTARIS DE LA PREMSA

“Escoltar a Violetta Curry m’ha fet canviar, m’ha fet sentir allò que no t’esperes, allò que et produeix una emoció que va més enllà.”

 Jos Bascón La Ruta del Jazz magazine, Barcelona, 19/12/2014

“En aquesta gravació emocionant i captiva Violetta ens obre el seu cor i comparteix les cançons que van marcar la seva infància a Filadèlfia.” (In this moving and captivating recording, Violetta opens her heart and shares  with us the songs that marked her childhood in Philadelphia.)  Iñigo Ortega Distrito Jazz 11/2014 

“Dotada." ADN

"Mestra de l’essència de la música negra." La Boite

 

UN ASUNTO FAMILIAR/UNA VIDA DE MÚSICA

Violetta recuerda ver en su casa de Filadelfia a su padre al piano, ensayando su música mientras ella lo miraba emocionada. Violetta creció con la música en su casa y en su corazón.

Violetta ha encontrado su propia voz como cantante y esto le ha llevado a reconocer el poder que tiene la música y en especial, la voz.  Mientras se iba haciendo hueco en la escena musical de Barcelona, siendo solista delante de orquestas grandes y también en los estudios discográficos, ella empezó un viaje muy íntimo de crecimiento personal. Esto la ha llevado a participar en muchos proyectos creativos, a componer canciones y a crear su propia organización llamada ‘Voces para la Transformación de la Tierra’, lugar en el cual explora propuestas creativas para fomentar el crecimiento personal a través de la voz y las artes escénicas.

La música ha supuesto un viaje muy íntimo e informativo para Violetta, una oportunidad para explorar las complejidades del ser humano, lo cual impregna sus grabaciones y actuaciones con la profundidad de su experiencia. El objetivo que se propone Violetta es conectar con su público a nivel emocional animando a la gente a buscar su propio punto de conexión interior y vivir de manera productiva con plenitud.

ALGUNOS HECHOS

Violetta ha hecho varias giras y ha grabado extensamente, actuando por toda Europa y en festivales, como el Festival ‘Gateway to the Americas’ (Méjico), el Festival GREC (Barcelona), el Festival de Teatro y Música de Manizales (Colombia), y Penang Island Jazz Festival (Malasia). Como artista de grabación, ha trabajado con muchos músicos y ha sido vocalista principal para los sellos discográficos Casagrande y Metropol Records. Su último cd ‘Honoring My Roots’ es una grabación en directo, un viaje por la música de su infancia y que va dedicado a su padre Paul Curry.

COMENTARIOS DE LA PRENSA

“Escuchar a Violetta Curry me ha hecho cambiar, me ha hecho sentir aquello que no te esperas, aquello que te provoca una emoción que va más allá de mera diversión.”

 Jos Bascón La Ruta del Jazz magazine, Barcelona, 19/12/2014

“En esta grabación emocionante y cautivadora Violetta nos abre su corazón y comparte las canciones que marcaron su infancia en Filadelfia.” (In this moving and captivating recording, Violetta opens her heart and shares  with us the songs that marked her childhood in Philadelphia.)  Iñigo Ortega Distrito Jazz 11/2014 

“Dotada." ADN

"Maestra de la esencia de la música negra." La Boite